Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova, sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:
 imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
 nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine,
 imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 nisu članovi političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/12, 37/18 i 51/18-OiRUSRH).

PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom. Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka. Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci. Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova. Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama i web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt telefone Policijske škole „Josip Jović“-

Tel. 01/24-26-370, 01/24-26-305 i 01/24-26-313. Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati. Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, te izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz natječaja. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za ljudske potencijale Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom „za natječaj“.  Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Komentari
Prethodni članakLucija Prpić osvojila je 2. nagradu na Državnom natjecanju iz flaute
Sljedeći članakDvije trećine Hrvata gleda kako uštedjeti na hrani za uskrsne blagdane: Cijene na novogradiškoj tržnici već godinama iste